#ziveslovo 11.2.2020

#ziveslovo 11.2.2020

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.

Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“

On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“

A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: ‚Cti svojho otca i svoju matku‘ a: ‚Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.‘

Vy však hovoríte: ‚Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,‘ už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.“

Mk 7, 1-13

 

hudobníčka Eva Hrešková

Každý z nás si zo svojej rodiny odnáša dobré i menej dobré „dedičstvo“. Ježiš dnes ukazuje na obyčaje – zvyky, návyky, ktoré vo svojom živote zachovávame bez toho, aby sme skúmali, či sú v súlade s Božím srdcom. Aké obyčaje sprevádzajú môj život? Čo si nesiem zo svojej rodiny alebo zo svojho predošlého života? Možno je to hašterivosť, kritickosť, úzkostlivosť zdedená po mame, ironický a „sundávačný“ humor, na ktorý sme boli doma so súrodencami zvyknutí, porovnávanie, zavreté dvere na izbách i srdciach… V Kristovi sme sa stali Božími deťmi, jeho rodinou. Tu to funguje inak. Je čas začať žiť ako nové stvorenie a osvojiť si nové návyky.

 

TIP NA DNES:

Skús sa spýtať Ducha Svätého, aký konkrétny návyk máš zanechať. Potom sa spýtaj, akému návyku ťa chce naučiť. Dovoľ mu pomôcť ti s tým.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00