#ziveslovo 11.3.2020

#ziveslovo 11.3.2020

Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a cestou im hovoril: „Hľa, vystupujeme do Jeruzalema a Syn človeka bude vydaný veľkňazom a zákonníkom. Odsúdia ho na smrť a vydajú pohanom, aby ho vysmiali, zbičovali a ukrižovali, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

Vtedy k nemu pristúpila matka Zebedejových synov so svojimi synmi, poklonila sa a o čosi ho prosila.

On sa jej opýtal: „Čo chceš?“

Vravela mu: „Povedz, aby títo moji dvaja synovia sedeli v tvojom kráľovstve jeden po tvojej pravici a druhý po ľavici.“

Ježiš odpovedal: „Neviete, čo žiadate. Môžete piť kalich, ktorý mám ja piť?“

Oni mu vraveli: „Môžeme.“

On im povedal: „Môj kalich budete piť, ale dať niekomu sedieť po mojej pravici alebo ľavici nepatrí mne; to dostanú tí, ktorým to pripravil môj Otec.“

Keď to počuli ostatní desiati, namrzeli sa na oboch bratov. Ježiš ich zavolal k sebe a povedal: „Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom.

Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.“

Mt 20, 17-28

 

hudobníčka Eva Hrešková

Ježiš hovorí, že neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých. Povedal to ešte predtým, ako zomrel, vstal z mŕtvych a vystúpil do neba, kde sedí po pravici Boha. Niekedy si neuvedomujeme, že Ježiš vo svojej nebeskej sláve má stále to isté srdce – slúžiace, milujúce, dávajúce sa.

On sa nám srdcom nevzdialil, stále je tým, ktorý slúži, nie tým, ktorý sa chce nechať obsluhovať. Chápeš? Nejde mu o to, aby sme preňho pracovali, ale o to, aby sme boli spasení, aby sme boli navždy s ním. Naša služba má byť len odpoveďou na jeho dávajúcu sa lásku, pripodobnením sa jemu, nie z povinnosti, ale z lásky, byť ako on so srdcom slúžiacim, milujúcim a dávajúcim sa dobrovoľne.

 

TIP NA DNES:

Porozmýšľaj dnes nad vecami, ktoré robíš „pre Pána“. Aký je dôvod toho, že ich robíš? Koľko z nich robíš naozaj z lásky?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00