#ziveslovo 11.4.2020

#ziveslovo 11.4.2020

Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob. Vtom nastalo veľké zemetrasenie, lebo z neba zostúpil Pánov anjel, pristúpil, odvalil kameň a sadol si naň. Jeho zjav bol ako blesk a jeho odev biely ako sneh. Strážnici strnuli od strachu z neho a ostali ako mŕtvi.

Anjel sa prihovoril ženám: „Vy sa nebojte! Viem, že hľadáte Ježiša, ktorý bol ukrižovaný. Niet ho tu, lebo vstal, ako povedal. Poďte, pozrite si miesto, kde ležal. A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: ‚Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley. Tam ho uvidíte.‘ Hľa, povedal som vám to.“

Rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.

A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

Mt 28, 1-10

 

spisovateľ Štefan Patrik Kováč

Prečo sa Ježiš nezjavil svojim apoštolom hneď, prečo až v Galilei? Prečo sa ukázal najprv len týmto ženám? Chcel im tým niečo povedať. V ich ľudskej láske bolo niečo nedokonalé: vieme o zapretí Petra, ktorý si ešte pri Poslednej večeri bol taký istý sám sebou, o úteku všetkých – predtým takých „odvážnych“ – pri zatknutí ich Majstra v Getsemani, o nevere Tomáša a vlastne pochybnostiach všetkých. Bolo treba, aby niečo v nich dozrelo, aby sa niečo naučili.

Viera a láska žien, ktorým sa zjavuje prvým, spolu s Máriou (a Jánom) vedela vydržať aj Golgotu a hrozné umučenie ich Pána. Dostávajú odmenu – Pán sa im zjavuje ako prvým. Možno najviac nás šokuje Mária z Magdaly. Ona však vedela premeniť svoju nedokonalú ľudskú predstavu o láske a pozdvihnúť ju svojou vôľou na božský, až heroický stupeň, ktorý si Boh od svojich duší vyžaduje, a predbehla tak všetkých apoštolov (okrem Jána): tam už človek zabúda na seba a je tam len Ježiš. Boh dal za nás všetko a chce od nás všetko.

 

TIP NA DNES:

Skúmajme, čo je v našej láske a našom vzťahu k Bohu nedokonalé. Nie je to len obchod: Boh dá – ja dám? Boh nedá – ani ja nedám? Náš Boh je náročný Boh. Náročný na „kvalitu“ našej lásky k nemu. Chce od nás všetko.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00