#ziveslovo 11.4.2022

#ziveslovo 11.4.2022

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali.

Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.

Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali.

Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“

Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.

Jn 12, 1-11

lekár a stály diakon Štefan Paľúch

Služba, slúžiť, pomáhať druhým, prejavovať im lásku a úctu. Toto všetko sa akosi vytráca z nášho života. Sme vedení k tomu, že máme myslieť na seba, máme slúžiť sebe. Máme pred sebou Martu, Máriu, Ježiša, Lazára. Vidíme, koľko lásky a porozumenia bolo medzi nimi, vidíme, ako sa mali radi, ako si navzájom slúžili. Oproti nim Judáš a veľkňazi plní nelásky, zla, nepochopenia, sebectva. Učme sa vždy od tých, ktorí sú pre nás príkladom. Snažme sa slúžiť druhým a snažme sa druhých milovať. Tak to robil Ježiš, a ak sme jeho učeníci, mali by sme robiť rovnako. V opačnom prípade nám titul kresťan nepatrí.


TIP NA DNES:

Budem sa snažiť urobiť dnes čo najviac dobra a poslúžiť čo najviac ľuďom.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00