#ziveslovo 11.6.2020

#ziveslovo 11.6.2020

Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“

Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.

Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli.

Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“

Jn 6, 51-58

 

spisovateľ Štefan Patrik Kováč

Pri prechode púšťou z otroctva Egypta do zasľúbenej zeme sa Izraeliti živili mannou z neba, aby tento pochod prežili. Dával im ju Otec, pretože videl, že hynú na pustatine. Rovnaký úmysel – samozrejme, už pre celé ľudstvo – má Ježiš, keď vidí našu cestu púšťou tohto sveta: dáva nám pokrm pre dušu, aby nezahynula na ceste do svojej nebeskej domoviny. On vedel, že na tejto púti budeme padať vysilení, smädní, hladní po láske, prijímajúc aj inú potravu – od nepriateľa jeho i našich duší.

Vtedy schádzame z cesty a skrývame sa pred Otcom, lebo nám v žalúdku kvasí otrava a my sa hanbíme, že sme jedli nečistý pokrm. Preto sa Ježiš ukryl v Eucharistii, aby sme sa my nemuseli (ako Adam) skrývať pred Bohom. Len ten, kto je Ježišovo telo a pije jeho krv, ostáva v ňom a Kristus vo veriacom. Ježiš sa chce stať súčasťou našich životov, aby sme mohli mať účasť na jeho božskom čistom bytí.

 

TIP NA DNES:

Prijímaj Eucharistiu čo najčastejšie, lebo sa tak životne spájaš s Božím Synom a môžeš sa zúčastňovať na jeho božskom bytí a živote.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00