#ziveslovo 11.8.2021

#ziveslovo 11.8.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.

Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Mt 18, 15-20

kňaz Juraj Ďurnek, SchP

Keď sa spoločne modlíme, Ježiš je medzi nami. Chcem nás aj dnes pozvať, aby sme sa spojili v príhovoroch za Slovensko. Aby nás Pán chránil pred chorobami a epidémiou. Aby sme sa nenechali manipulovať pochybnými informáciami a vždy zvíťazil zdravý rozum, osvietený Duchom Svätým. Aby sme sa viac modlili za predstaviteľov našej krajiny, ako ich súdili. Aby bola naša spoločnosť očistená od nespravodlivosti a korupcie. Aby sme viac šírili lásku a pokoj. Aby sme neboli ľahostajní voči strateným a zablúdeným a ohlasovali im Ježiša ukrižovaného a vzkrieseného. Svojimi slovami dokážeme ako kresťania zväzovať i rozväzovať, ubližovať i požehnávať. Nech Pán premení naše myslenie a sme požehnaním pre našu krajinu.

 

TIP NA DNES:

Dnes budem viac druhým žehnať, ako ich súdiť.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00