#ziveslovo 12.1.2021

#ziveslovo 12.1.2021

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Mk 1, 21 – 28

evanjelizátor Marek Nikolov

Keď čítame a usilujeme sa žiť podľa Božieho slova, prichádzajú do nášho života aj vzácne momenty nadprirodzeného pôsobenia Božej moci. Božej moci, ktorá v našom vnútri odhaľuje tajomstvá života a šťastia vo vzťahoch. Božej moci, ktorá oživuje našu vieru, nádej, lásku a vzbudzuje v nás očakávanie, že dobro Božej prozreteľnosti sa na nás nakoniec zjaví, nech prechádzame akýmikoľvek skúškami a životnými ťažkosťami.

 

TIP NA DNES:

Pripomeňme si, kedy naposledy sme vo svojom živote zakúsili moc Božej lásky. Ďakujme a chváľme Pána za každý okamih, keď nám otvára duchovný zrak, že môžeme vidieť na svojich životoch stopy jeho Božej moci a lásky.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00