#ziveslovo 12.10.2020

#ziveslovo 12.10.2020

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie.

Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún.

Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

Lk 11, 29 – 32

evanjelizátor Marek Nikolov

Každý z nás raz bude stáť na osobnom súde pred Pánom a budeme zo svojho života vydávať počet. Z každého slova, skutku, a dokonca aj myšlienky. Ježiš, ktorý je plný milosrdenstva, ale aj spravodlivosti, nás bude súdiť z lásky k Bohu a ľuďom. Nad každým jedným z nás zaznie ortieľ, ktorý určí podobu našej večnosti. Všetci chceme na osobnom a poslednom súde počuť jeho pozvanie: „Poď, zaujmi kráľovstvo, ktoré je určené tým, čo budú stáť po mojej pravici.“

Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Nečakajme na špeciálne ninivské zjavenia, ktoré nás pozvú k osobnému pokániu. Celý náš život má byť obrátením sa k Bohu, ktorý je láska, a pokáním z toho, že nechodíme a nežijeme dokonale v jeho láske. Pokánie je aktívna ľútosť nad našimi hriechmi a zanedbaným dobrom. Pokánie vedie našu myseľ a srdce k neustálej vďačnosti a radosti z Božieho milosrdenstva. Čím viac si uvedomujeme svoju biedu hriešnosti, o to väčšiu radosť máme z jeho milosrdenstva, ktorým je oslávené jeho meno na nás. Skrze pokánie rastie v nás vďačnosť a radosť z toho, že pre vieru v jeho meno je naše meno zapísané v knihe Života.

 

TIP NA DNES:

Vstúpme dnes do osobného pokánia a skrze pokánie objavme v sebe radosť a vďačnosť z Božieho milosrdenstva.

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00