#ziveslovo 12.10.2021

#ziveslovo 12.10.2021

Keď Ježiš ešte hovoril, pozval ho istý farizej, aby uňho obedoval. On šiel a sadol si k stolu. A farizej sa začudoval, keď videl, že sa pred obedom neumyl.

Pán mu povedal: „Vy, farizeji, čistíte čašu a misu zvonka, ale vaše vnútro je plné lúpeže a neprávosti. Hlupáci, či ten, čo stvoril vonkajšok, nestvoril aj vnútro?

Ale čo je vnútri, rozdajte ako almužnu a všetko vám bude čisté.“

Lk 11, 37-41

evanjelizátor Marek Nikolov

Čisté srdce a čistá myseľ. Častokrát vidíme samých seba ako dobrých ľudí s čistým srdcom a čistou mysľou. Pri tomto vnútornom postoji sme však ohrození pýchou a možným farizejstvom. Pýchou, ktorá nás v mysli a v srdci nadúva nad iných ľudí. Farizejstvom, kedy si mylne namýšľame, že sme vnútorne čistejší a lepší, ako tí druhí.

Ježiš nás vo svojom slove učí princípu pokorného delenia sa s prijatými dobrami. Tento princíp delenia sa o prijaté dobrá nám má napomáhať v neustálom raste v čistote srdca a mysle, ku ktorému sme všetci povolaní.


TIP NA DNES:

Chodím v plnom potenciáli dobroty a čistoty srdca, ako je Božím zámerom a prianím pre mňa? Pane Ježišu, zmiluj sa nado mnou hriešnym, zober si moju domýšľavosť a skrytú pýchu a daruj mi svoje srdce.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00