#ziveslovo 12.12.2020

#ziveslovo 12.12.2020

Keď zostupovali z vrchu, učeníci sa pýtali Ježiša: „Prečo zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“

On odpovedal: „Áno, Eliáš príde a všetko obnoví. Ba hovorím vám, že Eliáš už prišiel, no nespoznali ho a urobili s ním, čo chceli. Takisto bude od nich trpieť aj Syn človeka.“ Vtedy učeníci pochopili, že im hovoril o Jánovi Krstiteľovi.

Mt 17, 10 – 13

evanjelizátor Marek Nikolov

Kto bol a čo také vykonal Eliáš, že ho Pán Ježiš dáva do súvislosti s Jánom Krstiteľom? Eliáš mal takisto ako Ján Krstiteľ prorocké poslanie. Pán poslal Eliáša oznámiť skazenému kráľovi Izraela, Achabovi, ktorý sa klaňal Bálovi a nie Bohu Izraela, že nebude v nasledujúcich rokoch padať dážď ani rosa, kým Eliáš nepovie, že bude. Pán na Eliášovi zjavil svoje zaopatrenie, keď mu prikázal zdržovať sa pri potoku Kirim, kde mu krkavce dvakrát za deň nosili chlieb a mäso. U vdovy zo Sarepty sprostredkoval Eliáš denne sa opakujúci Boží zázrak rozmnoženia oleja a múky. Pán vypočul modlitbu Eliáša a vzkriesil z mŕtvych syna vdovy zo Sarepty. V čase hrozného hladu, keď tri roky nepršalo, poslal Pán Eliáša opätovne ku kráľovi Achabovi. Jeho  manželka Jezábel vyhľadávala a zabíjala Pánových prorokov. Eliáš prišiel s verejnou výzvou, aby Achab zvolal celý Izrael na vrch Karmel. Celý ľud Izraela sa spolu so 450 Bálovými prorokmi a 400 prorokmi Ašery zhromaždili, aby vykonali verejný test. Boh, ktorý bez pričinenia človeka zapáli a ohňom strávi pred očami všetkých ponúkanú obetu rozsekaného býka, je pravým Bohom – a tomu sa rozhodnú ako národ klaňať a slúžiť. Bálovi proroci vzývali Bála, aby učinil zázrak, ale nič sa nestalo. Eliáš prikázal opakovane obliať oltár a obetovaného býka vodou tak, že voda viditeľne stála okolo oltára. Potom sa modlil: „Vyslyš ma, Pane, nech sa tento ľud dozvie, že ty si Pán, Boh, a že ty si obrátil ich srdce späť!“ V tom spadol Pánov oheň a strávil obetu, drevo, kamene, zem a zlízal aj vodu. Keď to ľud videl, padol na tvár a hovoril: „Pán je Boh! Pán je Boh!“ Eliášova prorocká služba mala za cieľ obrátiť srdcia ľudu späť k Bohu. Preto bolo – podobne ako u Eliáša – aj poslaním Jána Krstiteľa pripraviť srdcia ľudí Izraela na prijatie Mesiáša – Ježiša Krista.

 

TIP NA DNES:

Som schopný – podobne ako Eliáš – trpezlivo čakať na Boží čas zázraku?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00