#ziveslovo 12.12.2021

#ziveslovo 12.12.2021

Zástupy sa pýtali Jána: „Čo teda máme robiť?“

On im odpovedal: „Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne!“

Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“

On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“

Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“

Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!“

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V ruke má vejačku, aby si vyčistil humno a pšenicu zhromaždil do svojej sýpky, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni.“

A ešte všelijako ináč napomínal ľud a hlásal mu evanjelium.

Lk 3, 10-18

evanjelizátor Marek Nikolov

Vo svete okolo nás sme svedkami chaosu, rozdelenia a rozkladu. Zažívame veľkú skúšku, ktorá je len na začiatku svojho príbehu. Zažívame Boží súd a vstup do apokalyptického obdobia? Určite zažívame ovocie našich ľudských rozhodnutí a skutkov. My trestáme a zatracujeme sami seba. Takže nie Boh, ale my. My ľudia dnešného veku, sa svojou pýchou a vzburou voči Bohu nelíšime od ľudí z čias Noema, z čias stavania babylonskej veže alebo ľudí z miest Sodomy a Gomory. Vstupujeme pre našu pýchu a revoltu voči Bohu do štádia kolapsu našej civilizácie? Vylúčené to nie je.

Nastal čas, aby sme sa každý sám za seba, ako aj spoločne, pýtali, ako sa zástupy pýtali Jána Krstiteľa: Čo teda máme robiť?

Rady Jána Krstiteľa boli a sú dodnes evanjeliové. Deliť sa s núdznymi. Byť nielen spravodliví, ale aj milosrdní. Zlu čeliť dobrom. Dobrom Ježiša Krista.

Keby sa teda aj celý svet rútil do skazy, my sme povolaní žiť a prinášať Ježišovo dobro všade vôkol nás. V žití posolstva tohto evanjelia je pokoj a slasť už tu na zemi a raz aj nevädnúca odmena života v nebi. Čo teda máme robiť? Majme odvahu čeliť zlu dobrom. Majme vieru v Božiu dobrotu, vo večnú odmenu a jeho konečné víťazstvo v dejinách sveta.


TIP NA DNES:

Čo mám teda dnes robiť?

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00