#ziveslovo 12.2.2019

#ziveslovo 12.2.2019

K Ježišovi sa zišli farizeji a niektorí zákonníci, ktorí došli z Jeruzalema. A videli niektorých z jeho učeníkov jesť chlieb poškvrnenými, to jest neumytými rukami. Farizeji totiž a Židia vôbec držia sa obyčaje otcov a nejedia, kým si neumyjú ruky až po zápästie. A keď prídu z trhu, nejedia, kým sa nevykúpu. A zachovávajú ešte mnoho iných vecí, ktoré prevzali: umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí.

Farizeji a zákonníci sa ho opýtali: „Prečo sa tvoji učeníci nedržia obyčaje otcov a jedia chlieb poškvrnenými rukami?“

On im povedal: „Dobre o vás, pokrytcoch, prorokoval Izaiáš, ako je napísané: ‚Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.‘ Božie prikázanie opúšťate a držíte sa ľudských obyčajov.“

A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Lebo Mojžiš povedal: ‚Cti svojho otca i svoju matku‘ a: ‚Kto by zlorečil otcovi alebo matke, musí zomrieť.‘

Vy však hovoríte: ‚Keď človek povie otcovi alebo matke: Korban, čo znamená, že všetko, čím by som ti mal pomáhať, je obetný dar,‘ už mu nedovolíte nič urobiť pre otca alebo pre matku. A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.“

Mk 7, 1-13

 

brat Filip OFM

Póza čistoty?

Bol som teraz v Paname na Svetových dňoch mládeže. Pred cestou nás všetci upozorňovali na prísnu dezinfekciu rúk špeciálnym gélom pred každým jedlom. Nerobili sme to; pre pestrosť nášho programu sme na to ani len nepomysleli a prežili sme to napriek objektívnej panamskej hygienickej ťažobe. Naše ťažisko totiž spočívalo v niečom inom. Nešli sme sa tam prezentovať ako najväčší hygienici všetkých čias, ale stavali sme naše každodenné prežívanie na reáliách srdečnej a posvätnej prirodzenosti. Ak to prenesieme do duchovnej roviny, tak v póze prezentácie čistých rúk môžeš stráviť celý život, lenže kde sa v tom čase nachádza tvoje srdce?

 


TIP NA DNES:

Skrze modlitbu Pod tvoju ochranu poprosím Pannu Máriu o srdce pravdivé – zvnútra aj zvonka pravdivé…

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00