#ziveslovo 12.4.2019

#ziveslovo 12.4.2019

Židia zdvihli kamene a chceli Ježiša kameňovať. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“

Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.“

Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: ‚Ja som povedal: Ste bohmi?‘ Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo – a Písmo nemožno zrušiť! –, prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: ‚Rúhaš sa‘ za to, že som povedal: Som Boží Syn?!

Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk.

Znova odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal.

Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: „Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda.“ A mnohí tam uverili v neho.

Jn 10, 31-42

 

brat Filip OFM

Si Boží, si Božia…

Nezabúdaj, prosím, drahý človek, že tvoje utvorenie na Boží obraz a podobu spočíva v úlohe zastupovať Boha tu na zemi. Rabínsky komentár k stvoreniu človeka vraví, že ktokoľvek by zničil hoci len jedného človeka, bude vinný tak, akoby zničil celý svet. Ale zase – ktokoľvek zachráni čo i len jedného človeka, získa také zásluhy, akoby zachránil celý svet. Takto sa naskytá otázka, čo s človekom, ktorý by chcel zničiť Boha?! Nielen vo svete, ale v sebe?!

 

TIP NA DNES:

Budem Ho počúvať, budem Ho vnímať. Pustím Ho do srdca!

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00