#ziveslovo 12.4.2021

#ziveslovo 12.4.2021

Medzi farizejmi bol človek menom Nikodém, popredný muž u Židov. On prišiel v noci k Ježišovi a povedal mu: „Rabbi, vieme, že si prišiel od Boha ako učiteľ, lebo nik nemôže robiť také znamenia, aké ty robíš, ak nie je s ním Boh.“

Ježiš mu odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo.“

Nikodém mu vravel: „Ako sa môže človek narodiť, keď je už starý? Azda môže druhý raz vojsť do lona svojej matky a narodiť sa?“

Ježiš odpovedal: „Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva.

Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je duch.

Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. Vietor veje, kam chce; počuješ jeho šum, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z Ducha.“

Jn 3, 1-8

evanjelizátor Marek Nikolov

Čo znamená narodiť sa z Ducha a narodiť sa znova? Nikodém Ježišovi nerozumel a preto sa ho opýtal, či sa má z tela svojej matky narodiť znova. Ani my často nerozumieme, ako sa máme znovu narodiť z Ducha Svätého. Je to kľúčové tajomstvo kresťanského života, je to tajomstvo cesty k svätosti. Bez Božej milosti a bez našej spolupráce s touto milosťou nie sme schopní odumrieť svojmu telesnému zmýšľaniu a povstať do nového života v nás. Ak máme túžbu narodiť sa z Ducha Svätého znova, musí sa to stať dennodennou túžbou v našej modlitbe a rozhovore s Pánom. Tento dar znovuzrodenia sa dá získať skrze pokornú a vytrvalú modlitbu k Duchu Svätému: „Duchu Svätý, vlož do nás túžbu narodiť sa skrze teba a pre teba. Daruj nám znovuzrodenie pre večný život. Amen.“

 

TIP NA DNES:

Túžim po vlastnom znovuzrodení?

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00