#ziveslovo 12.4.2022

#ziveslovo 12.4.2022

Keď Ježiš sedel za stolom so svojimi učeníkmi, zachvel sa v duchu a vyhlásil: „Veru, veru, hovorím vám: Jeden z vás ma zradí.“

Učeníci sa pozerali jeden na druhého v rozpakoch, o kom to hovorí.

Jeden z jeho učeníkov, ten, ktorého Ježiš miloval, bol celkom pri Ježišovej hrudi. Jemu dal Šimon Peter znak, aby sa opýtal: „Kto je to, o kom hovorí?“ On sa naklonil k Ježišovej hrudi a spýtal sa: „Pane, kto je to?“

Ježiš odpovedal: „Ten, komu podám namočenú smidku.“ Namočil smidku chleba a dal ju Judášovi, synovi Šimona Iškariotského. A hneď po tejto smidke vošiel do neho satan.

Ježiš mu povedal: „Čo chceš urobiť, urob čo najskôr.“ Ale nik zo stolujúcich nerozumel, prečo mu to povedal. Judáš mal mešec, preto si niektorí mysleli, že mu Ježiš povedal: „Nakúp, čo budeme potrebovať na sviatky,“ alebo aby dal niečo chudobným. On vzal smidku a hneď vyšiel von. A bola noc.

Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh. A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v sebe oslávi, a čoskoro ho oslávi. Deti moje, ešte chvíľku som s vami. Budete ma hľadať, ale ako som povedal Židom, aj vám teraz hovorím: Kam ja idem, tam vy prísť nemôžete.“

Šimon Peter sa ho opýtal: „Pane, kam ideš?“

Ježiš odvetil: „Kam ja idem, tam teraz za mnou ísť nemôžeš, no pôjdeš za mnou neskôr.“

Peter mu vravel: „Pane, prečo nemôžem ísť za tebou teraz? Aj život položím za teba.“

Ježiš odpovedal: „Aj život položíš za mňa? Veru, veru, hovorím ti: Nezaspieva kohút, kým ma tri razy nezaprieš.“

Jn 13, 21-33. 36-38

šéfredaktor Martin Ližičiar

Veľakrát si predstavujem sám seba v pozícii Judáša a tiež Petra. Ako by som sa vtedy zachoval, nad čím by som premýšľal, ako by sa situácia vyvinula? S akou láskou by na mňa Ježiš pozeral, aj keď by som sa chvastal, aj keď by som zapieral? Koľko šancí by som dostával? Koľko prijatia a neodsúdenia? Vôbec nie je potrebné vracať sa do Ježišových čias na zemi. Denne máme mnoho možností prežívať Judášovu i Petrovu „rolu“. Denne máme na výber zvoliť si zúfalstvo alebo nádej, pýchu alebo pokoru. Ježiš na nás pozerá svojimi láskavými očami, chápe nás a neodsudzuje nás, aj keď blúdime, padáme, zúfame.


TIP NA DNES:

Ku ktorej životnej dráhe mám dnes bližšie? K Judášovi či Petrovi? Vždy si môžem vybrať ten dobrý koniec, nech som začal akokoľvek zle.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00