#ziveslovo 12.5.2020

#ziveslovo 12.5.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva.

Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam – a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja. A povedal som vám to teraz, skôr ako sa to stane, aby ste uverili, keď sa to stane.

Už s vami nebudem veľa hovoriť, lebo prichádza knieža sveta. Nado mnou nemá nijakú moc, ale svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec.“

Jn 14, 27-31a

 

evanjelizátor Marek Nikolov

Ježiš hovorí: „Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam.“ Je pre mňa naozaj možné vstúpiť do tohto zasľúbeného pokoja aj v čase epidémie koronakrízy, keď zažívame sociálnu izoláciu, stratu zamestnania, krachy v podnikaní, ohrozenie zdravia a existenčné problémy? Ježiš hovorí, že on nám nedáva, ako svet dáva, a srdce sa nám nemá vzrušovať a strachovať. Ako teda napriek extrémnym okolnostiam vstúpiť do pokoja? Táto cesta do pokoja skrze Ježiša nie je lacným a klamlivým marketingom. Je to namáhavá a mnohokrát bolestivá cesta.

Ježiš v Evanjeliu podľa Marka 8, 35 hovorí: „Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“ Preto iba vtedy, ak odumierame sebe, vlastnej svojvôli a dennodenne sa rozhodujeme žiť láskou k Ježišovi a k ľuďom, môžeme vstupovať do prisľúbeného pokoja, ktorý prevyšuje každú chápavosť srdca. Pokoja, ktorý svet nepozná, a napriek tomu po ňom túži. Vstúpme do Jeho pokoja a staňme sa živým prisľúbením slova: „Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“

 

TIP NA DNES:

Rozhodni sa stratiť dnes svoj život pre Ježiša a vstúp s dôvernou odovzdanosťou do jeho prisľúbeného pokoja.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00