#ziveslovo 12.6.2020

#ziveslovo 12.6.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.

A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.

Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“

Mt 5, 27-32

 

evanjelizátor Marek Nikolov

Keď Adam prvýkrát uvidel krásnu Evu, s nadšením vykríkol: „Toto je kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa.“ My muži s nadšeným pohľadom obdivujeme krásu ženy, a to je dobré, pretože sme tak boli stvorení. Ježiš nás však vedie k vnímaniu krásy ženy v čistote. V čistote, ktorá sa teší z krásy, ale vnútorne ju neničí žiadostivou chlipnosťou. Naopak, žiadostivo chlipné pohľady a myšlienky z nás podľa Ježiša robia modloslužobníkov žiadostivosti, ktorá sa nám stáva prekážkou pre vstup do večnej lásky.

Pán nás, mužov i ženy, povoláva k čistote myslí, pohľadov a sŕdc. Vedomie tohto povolania a zároveň našej krehkosti nás vedie k dôvernej modlitbe. Pane, daruj mi čisté srdce, čisté oko a čistý jazyk, aby som ťa mohol chváliť za krásu, ktorú si vložil do ženy.

 

TIP NA DNES:

S vďakou a chválou voči Pánovi sa oddnes pozerajme na Božiu krásu v ľuďoch.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00