#ziveslovo 12.6.2021

#ziveslovo 12.6.2021

Nepoškvrneného Srdca Preblahoslavenej Panny Márie

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.

Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.

Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“

On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.

Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.

A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.

A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

Lk 2, 41-52

evanjelizátor Marek Nikolov

Aj my v dnešnej dobe, podobne ako Panna Mária s Jozefom, môžeme prežívať bolesť nad stratou a strach z odlúčenia a z izolácie od našich blízkych a priateľov. Dvanásťročný Ježiš má na túto bolestivú otázku svojej mamy, a aj pre nás v dnešnej dobe, odpoveď. Máme byť tam, kde ide o nášho Otca. Jednoduchá, ale neskutočne zmysluplná rada pre nás, aby sme vždy v našom živote hľadali vôľu nášho nebeského Otca. Aby sme vyhľadávali jeho prítomnosť, sedeli pri jeho nohách, rozjímali o jeho vernosti a dobrote, a tak ako Panna Mária, zachovávali Božie slovo vo svojom srdci. V tomto vzťahu s Otcom nachádzame plnosť uzdravenia z našich strát a z našej samoty. Buďme vždy tam, kde ide o nášho Otca a vtedy budeme rásť v obľube u Boha i u ľudí.

 

TIP NA DNES:

Hľadám vo svojom živote prioritne Otcovu vôľu a jeho prítomnosť?

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00