#ziveslovo 12.7.2021

#ziveslovo 12.7.2021

Ježiš povedal svojim apoštolom: „Nemyslite si, že som priniesol pokoj na zem. Nie pokoj som priniesol, ale meč. Prišiel som postaviť syna proti jeho otcovi, dcéru proti matke, nevestu proti svokre. A vlastní domáci budú človeku nepriateľmi.

Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna alebo dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.

Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden. Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Kto vás prijíma, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal.

Kto prijme proroka ako proroka, dostane odmenu proroka. Kto prijme spravodlivého ako spravodlivého, dostane odmenu spravodlivého.

A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“

Keď Ježiš prestal poučovať svojich dvanástich učeníkov, odišiel odtiaľ učiť a kázať po ich mestách.

Mt 10, 34 – 11, 1

evanjelizátor Marek Nikolov

„Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ Naozaj sme pripravení dať Ježiša vo svojom živote na prvé miesto? Pretože iba ak horíme jeho láskou, sme ochotní a pripravení strácať všetky naše pozemské istoty. Iba ak sme si istí nekonečnou a bezpodmienečnou Božou láskou, tak len vtedy sme schopní odumierať sebe, svojmu egoizmu, svojim žiadostiam, túžbam a nezdravým vzťahom. Odumieranie sebe a život zameraný na lásku k Bohu a ľuďom znamená podľa Ježiša  „stratiť seba a nájsť život v Bohu“. Keď žijeme tento princíp, všetky naše vzťahy, túžby a veci v našom živote sa dostávajú na správne miesto. Vtedy skutočne žijeme a stávame sa požehnaním pre celé naše okolie. Požehnanie teda začína každodenným žitím princípu: „Kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“

 

TIP NA DNES:

Pane Ježišu, daj mi, prosím, dnes a každý deň môjho života milosť nájsť život v tebe.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00