#ziveslovo 12.8.2020

#ziveslovo 12.8.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa tvoj brat prehreší proti tebe, choď a napomeň ho medzi štyrmi očami. Ak ťa počúvne, získal si svojho brata. Ak ťa nepočúvne, priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik.

Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi. A zasa vám hovorím: Ak budú dvaja z vás na zemi jednomyseľne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je na nebesiach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

Mt 18, 15-20

 

evanjelizátor Marek Nikolov

Ach, aké nám je nepríjemné a proti srsti vzájomne sa napomínať. Pán Ježiš nás však učí napomínať sa vzájomne s láskou a diskrétnosťou. So zámerom nie rozdeľovať a začať sa hádať, ale získať brata alebo sestru pre dobro spoločného života.

Pre dobro a čistotu vzájomných vzťahov sme pozvaní učiť sa hovoriť svojim blízkym o tom, aké slová, správanie a konanie nás z ich strany zraňujú. Nie preto, aby sme sa my vyvyšovali alebo robili lepšími ako oni, ale preto, aby mohli byť naše vzťahy čistejšími, krajšími, hlbšími a lepšími. Taký je Boží zámer s nami.

Majme odvahu pod vedením Ducha Svätého vykročiť do napomínania sa s láskou, ktorá nebúra, ale buduje. Potom, keď takto získame brata alebo sestru, budeme hlbšie prežívať v sebe slovo: „Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.“

 

TIP NA DNES:

Hľadajme dnes dobro v ľuďoch a slovne oceňme dobro, ktoré v nich vidíme. Ak nevidíme  v ľuďoch dobro, napomeňme svoje srdce a myseľ, aby sa nevyvyšovala nad bratov a aby sme v nich mohli vidieť Božiu dobrotu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00