#ziveslovo 12.8.2021

#ziveslovo 12.8.2021

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“

Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.

Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí.

Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galiley a prešiel do judejského kraja za Jordán.

Mt 18, 21 – 19, 1

evanjelizátor Marek Nikolov

Odpustenie zo srdca je kľúčom k vnútornej slobode a je jasnou podmienkou pre odpustenie našich hriechov, ktoré nás oddeľujú od večnosti s nebeským Otcom. Aj my sa ako Peter často pýtame, koľkokrát máme ešte svojmu bratovi, sestre, blízkym, kolegom, priateľom, politikom a iným odpustiť? Toľkokrát sme boli zranení a sklamaní! Koľko ešte? Ježiš nám odpovedá: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.“ Inými slovami: Neustále odpúšťaj, aby si sám našiel odpustenie. Odpustenie začína mojím rozhodnutím na rozumovej úrovni. Ježiš však v podobenstve ide ďalej a hovorí: Nestačí odpustiť iba rozumom. Opakuj svoje rozhodnutie vo svojej mysli a pýtaj si pomoc Ducha Svätého dovtedy, kým zo srdca neodpustíš svojim vinníkom. Odpustenie zo srdca sa dotýka nielen prítomnej chvíle, ale rozhoduje o celej našej večnosti. Preto, aby sme aj my mohli dúfať v Božie milosrdenstvo, sme povolaní odpúšťať a stať sa tak svedkami Božej odpúšťajúcej lásky v tomto svete.

 

TIP NA DNES:

Rozhodujem sa dnes odpustiť zo srdca všetkým svojim vinníkom?

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00