#ziveslovo 12.9.2021

#ziveslovo 12.9.2021

Ježiš vyšiel so svojimi učeníkmi do dedín okolo Cézarey Filipovej. Cestou sa pýtal svojich učeníkov: „Za koho ma pokladajú ľudia?“

Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal mu Peter: „Ty si Mesiáš.“ Ale on ich prísne napomenul, aby o ňom nerozprávali nikomu.

Potom ich začal poúčať: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on po troch dňoch vstane z mŕtvych.“ Hovoril im to otvorene.

Peter si ho vzal nabok a začal mu dohovárať. On sa obrátil, pozrel sa na svojich učeníkov a Petra pokarhal: „Choď mi z cesty, satan, lebo nemáš zmysel pre Božie veci, len pre ľudské!“

Potom zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.“

Mk 8, 27-35

evanjelizátor Marek Nikolov

Za koho ma pokladáte vy? Za koho pokladáme Ježiša my? Odpoveď na túto otázku je rozhodujúca nielen pre večnosť každého človeka, ale aj pre kvalitu nášho života na tomto svete. Ak vidíme Ježiša ako toho, ktorý je naším Mesiášom, teda Vykupiteľom a Záchrancom pred večnou tmou a zlom, rodí sa v nás túžba odpovedať na tento prejav radikálnej lásky láskou. Ježiš už pre nás nie je vzdialenou historickou osobou. Je tým, ktorý dobrovoľne položil svoj život za každého z nás, aby prevzal na seba naše hriechy a naše zlo a každému, kto v neho uverí a prijme túto obetu, ponúkol plnosť života tu na zemi a večnú radosť v nebi.

Mesiáš dobrovoľne položil za nás svoj život. A my? Aká je naša odpoveď na túto nepochopiteľnú lásku? Je pochopiteľné, že chceme odpovedať na túto lásku láskou. Ježiš o nás vie, že sme krehkí a slabí, že často padáme, takisto ako učeníci za jeho života. Ježiš nám však hovorí: Viem o tvojej krehkosti a slabosti. Napriek tomu, ak chceš ísť za mnou, zapri sám seba a svoje ego, vezmi kríž svojich opakujúcich sa slabostí, zas a znova vstaň zo svojho pádu a nasleduj ma. Deň za dňom. Uč sa denne strácať svoj život pre mňa, pre život a ohlasovanie evanjelia a tak si zachrániš život.

Strácať denne svoj život pre Ježiša nedonúti človeka žiaden príkaz. Strácať dobrovoľne svoj život z lásky k Ježišovi a k ľuďom je možné len ako odpoveď na realitu bezpodmienečnej Božej lásky k nám. Čím viac sme schopní sa do tejto lásky ponoriť, tým viac sme ochotní odumierať sebe a žiť pre Ježiša. Keď sa pravidelne ponárame do tejto lásky, Ježiš sa nám stáva už nielen Mesiášom a záchrancom, ale aj dôverným priateľom a bratom, stáva sa najdôležitejšou osobou v našich životoch. Keď sa denne ponárame do jeho lásky, sme každým dňom ochotnejší stratiť svoj život pre Ježiša a ohlasovanie evanjelia a tak prijať poklad, ktorému sa nič na tomto svete nevyrovná.

 

TIP NA DNES:

Za koho pokladám Ježiša vo svojom živote?

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00