#ziveslovo 13.1.2019

#ziveslovo 13.1.2019

Ľud žil v očakávaní a všetci si o Jánovi v duchu mysleli, že azda on je Mesiáš. Ale Ján dal odpoveď všetkým: „Ja vás krstím vodou. No prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom.“

Keď sa všetok ľud dával krstiť a keď bol pokrstený aj Ježiš a modlil sa, otvorilo sa nebo, zostúpil na neho Duch Svätý v telesnej podobe ako holubica a z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“

Lk 3, 15-16.21-22

 

režisérka Katarína Pirohová

Ľud žil v očakávaní… V Jánovej dobe ľudia čakali, túžili, možno až prahli po Mesiášovi. A keď už mali pocit, že by to mohol byť on, dávali sa mu krstiť, vyznávali svoje hriechy a zaväzovali sa zmeniť svoj doterajší život. Nazvime to aktívne duchovné očakávanie. Všetko to od obzerania sa po znameniach až po fyzickú disponovanosť či ochotu prísť za Krstiteľom k Jordánu. Oči, uši a srdce nastavené na príchod Mocnejšieho…

V očakávaní čoho alebo koho žijem ja? Túžim byť pokrstená Duchom Svätým a ohňom? Chcem byť tam, kde sa otvára nebo, a som disponovaná počuť slová zaľúbenia? Ak netúžim po Mesiášovi, tak po čom teda?

 


TIP NA DNES:

Dnes budem oslovovať Ježiša titulom Mesiáš a predložím mu všetko, po čom túžim a v očakávaní čoho žijem.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00