#ziveslovo 13.1.2020

#ziveslovo 13.1.2020

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Mk 1, 14-20

 

kňaz Peter Repiský

Božie kráľovstvo ® – naplnenie všetkých túžob Izraela – je tu, v Kristovi. Je to sám Ježiš, ktorý koná v našich životoch, keď sa chceme aspoň snažiť napĺňať slová: „Kajajte sa (zmýšľajte ako Ježiš) a verte radostnej zvesti.“ Ako však toto Božie kráľovstvo dostať ďalej? Ono potrebuje odvážnych mužov a ženy, chlapcov a dievčatá, mladých, teda rybárov ľudí, ktorí sa neboja riskovať – tak ako títo rybári.

Po prvé, byť rybárom znamená vytiahnuť rybu z vody – teda usmrtiť ju. Byť rybárom ľudí znamená vytiahnuť ľudí z vody (z ich ťažkostí, ukázať im cestu z predošlého spôsobu života…), teda zachrániť ich, dať im nádej a život.

Po druhé, keď chceli rybári hodiť veľké a ťažké siete z lode na lov rýb, museli sa postaviť na okraj lode a odtiaľ ich hádzať do vody, aby sa dobre rozvinuli. Často sa mohlo stať, že spadli z okraja lode do vody, zamočili sa, avšak vedeli, že sa to oplatí, aby bola sieť hodená dostatočne ďaleko. Sme aj my pripravení riskovať, možno spadnúť do vody, zamočiť sa „špinou“ chudoby, hriechu, bolesti?

 

TIP NA DNES:

Dnes tu môžeš byť pre niekoho len tak. Z lásky. Mať pre neho čas, otvorené srdce, uši, ruky na pomoc…

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00