#ziveslovo 13.1.2021

#ziveslovo 13.1.2021

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.

Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.

I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.

Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“

On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Mk 1, 29 – 39

hudobníčka Eva Hrešková

Na Ježišovi ma okrem iného fascinuje jeho nezávislosť na očakávaniach ľudí. Sloboda. Sloboda spraviť to, čo chce Otec, namiesto toho, čo chcú a očakávajú ľudia. Raz sa ma jedna priateľka pýtala, po čom najviac túžim, aby Boh urobil v mojom živote. Odpovedala som, že túžim po slobode srdca. Nebyť neustále v napätí z toho, čo sa odo mňa očakáva, čo ľudia okolo potrebujú a čo chcem ja, čo chce Boh. Niekedy sme v takomto napätí kvôli tomu, že sa chceme druhým páčiť. Inokedy preto, lebo chceme, aby boli šťastní alebo aspoň šťastnejší. A niekedy jednoducho preto, že sa chceme vyhnúť nepohode a konfliktom. Ježiš nás v dnešnom evanjeliu učí dávať hranice ľuďom a ich očakávaniam. Tou hranicou je Otcova vôľa. Hľadám ju? Hovorím s ním o svojom živote, svojich plánoch a dilemách? Alebo sa nechám tlačiť ľuďmi a ich potrebami často aj tam, kde potom zistím, že vôbec nie je moje miesto?

 

TIP NA DNES:

Porozmýšľam nad tým, či sú nejaké veci, ktoré robím len preto, aby som vyhovel druhým. Spýtam sa dnes Boha, či je to aj jeho vôľa, a podľa toho s tými vecami naložím.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00