#ziveslovo 13.11.2019

#ziveslovo 13.11.2019

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“

Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení.

Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán.

Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“

A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“

Lk 17, 11-19

 

režisérka Katarína Pirohová

Desať nešťastných, chorých chlapov kričí na Ježiša. No on, namiesto toho, aby im povedal: „Okej, teraz ste už uzdravení,“ ich posiela „oficiálne ukončiť maródku“. A oni šli. Ešte chorí, zrejme s barlami, obtočení obväzmi, so zjazvenými tvárami, odumierajúcimi končatinami a zvoncami, ktoré mali odstrašiť tých okolo… Ako blázni. Prosto šli. A s ich krokmi viery prišlo uzdravenie. A keď sa jeden z nich s vďakou vrhá Ježišovi k nohám, Liečiteľ hovorí, že práve túto ich vieru potreboval.

 

TIP NA DNES:

Čo je brzdou pri mojom uzdravení? Aký bláznivý krok viery dnes urobím?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00