#ziveslovo 13.12.2020

#ziveslovo 13.12.2020

Bol človek, ktorého poslal Boh, volal sa Ján. Prišiel ako svedok vydať svedectvo o svetle, aby skrze neho všetci uverili. On sám nebol svetlo, prišiel iba vydať svedectvo o svetle.

A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: „Kto si ty?“, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“

„Čo teda,“ pýtali sa ho, „si Eliáš?“

Povedal: „Nie som.“

„Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“

Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“

Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti: ‚Vyrovnajte cestu Pánovi,‘ ako povedal prorok Izaiáš.“

Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: „Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš, ani prorok?“ Ján im odpovedal: „Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.“

To sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Ján krstil.

Jn 1, 6 – 8. 19 – 28

hudobníčka Eva Hrešková

Niektorí z nás, kresťanov, sa snažíme nevytŕčať, nevyrušovať, splynúť so svetom, nasledovať trendy, vyzerať tak, aby sme sa „páčili“. V snahe stať sa „všetkými pre všetkých“ (akože nasledovať sv. Pavla, por. 1 Kor 9, 22) často strácame vlastnú identitu a s ňou aj iskru, oheň, zápal pre Ježiša. Iní z nás žijeme ako kresťania vo svojej „kresťanskej bubline“, píšeme milé kresťanské statusy, zamyslenia, zdieľame biblické citáty, no za tým všetkým si budujeme vlastné meno. Vlastnú značku. „Ja“ chcem niečo znamenať v kresťanskom svete.

Ján Krstiteľ bol človek, ktorý „vyrušoval“ svojou radikálnosťou, svojím výzorom, tým, čo jedol, tým, čo hovoril, i tým, ako to hovoril. A to vyvolávalo otázky. Ľudia za ním chodili a pýtali sa naňho. On namiesto toho, aby sa snažil „udržať si followerov“, ukazuje im pravého Mesiáša. Ukazuje na Ježiša. Na koho ukazuje môj život? Vyvoláva môj život otázky v ľuďoch, ktorí Ježiša ešte nepoznajú?

 

TIP NA DNES:

Skúsim sa dnes zamyslieť nad tým, či náhodou nepatrím do jednej zo spomínaných skupín kresťanov. Ak áno, som ochotný robiť z toho pokánie?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00