#ziveslovo 13.4.2020

#ziveslovo 13.4.2020

Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom.

A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“

Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.

Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“

Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“

Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa.

Mt 28, 8-15

 

hudobníčka Eva Hrešková

Ľudia veľakrát vysvetľujú veci a dianie okolo seba po svojom. Ponúkajú svoju verziu pravdy. A tá nie je vždy povzbudzujúca. Niekedy prináša vyslovene frustráciu a strach. No Ježiš dnes nám, tak ako vtedy ženám, prichádza v ústrety a hovorí: „Nebojte sa!“ Ježiš je stále Emanuel, Boh s nami! Ten, ktorý raz navždy porazil smrť, hriech, dokonalou láskou zjavenou na kríži vyháňa všetok strach a ukazuje, že on je tou Pravdou, ktorej máme veriť, tou Cestou, ktorou máme kráčať každý deň k Otcovi, je tým Životom v plnosti, ktorý nám náš láskavý Otec chce dať. Čo si vyberieš? Ktorú pravdu? Akú cestu? Aký život chceš žiť?

 

TIP NA DNES:

Drahý Ježiš, môj Záchranca a Vykupiteľ, dnes si volím teba za Pravdu, Cestu i Život. Si môj a ja patrím tebe.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00