#ziveslovo 13.6.2019

#ziveslovo 13.6.2019

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji.

Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.

Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda. Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde.

No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa, aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma ty poslal. A slávu, ktorú si ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako sme my jedno – ja v nich a ty vo mne. Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.

Otče, chcem, aby aj tí, ktorých si mi dal, boli so mnou tam, kde som ja, aby videli moju slávu, ktorú si mi dal, lebo si ma miloval pred stvorením sveta.

Spravodlivý Otče, svet ťa nepozná, ale ja ťa poznám. I oni spoznali, že si ma ty poslal. Ohlásil som im tvoje meno a ešte ohlásim, aby láska, ktorou ma miluješ, bola v nich a aby som v nich bol ja.“

Jn 17, 1-2.9.14-26

 

režisérka Katarína Pirohová

O čom Ježiš sníva? O dokonalej jednote. „… aby všetci boli jedno, ako ty, Otče, vo mne a ja v tebe, aby aj oni boli v nás…“ O jednote, ktorá má svetu hovoriť o Božej láske. „Nech sú tak dokonale jedno, aby svet spoznal, že si ma ty poslal a že ich miluješ tak, ako miluješ mňa.“

Snaha o jednotu v spoločnosti veľakrát dráždi. Lenže Ježiš tu nehovorí o uniformite a potieraní jedinečnosti. Ukazuje na iný princíp. Byť jedno skrze vieru v slovo, ktoré je pravdou. Byť posvätený pravdou – slovom, ktoré je pravda. Slovom, ktoré svet nenávidí, lebo pravda je nepríjemná. Ježiš, živé Slovo a Pravda, bol ukrižovaný, pretože svet pravdu neznáša. Pre jej nemenlivosť, neprispôsobivosť, pretože sa nedá vlastniť ani nad ňou vládnuť.

Jednota môže nastať, ak uveríme pravde (áno, tej, ktorá práve nie je celkom „trendy“) a naše slová a skutky budú s touto pravdou v súlade natoľko, že skrze nich aj iní uveria Ježišovi – jedinej nemennej Pravde.

 

TIP NA DNES:

Čo môžem dnes urobiť pre väčšiu jednotu? Ponoriť sa do pravdy v Božom slove a nanovo jej uveriť.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00