#ziveslovo 13.8.2019

#ziveslovo 13.8.2019

V tú hodinu pristúpili k Ježišovi učeníci a pýtali sa: „Kto je podľa teba najväčší v nebeskom kráľovstve?“

On zavolal k sebe dieťa, postavil ho medzi nich a povedal: „Veru, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva. Kto sa teda poníži ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. A kto prijme jedno takéto dieťa v mojom mene, mňa prijíma.

Dajte si pozor, aby ste neopovrhli ani jedným z týchto maličkých. Lebo vám hovorím, že ich anjeli v nebi ustavične hľadia na tvár môjho Otca, ktorý je na nebesiach.

Čo myslíte? Keby mal niekto sto oviec a jedna z nich by zablúdila, nenechá tých deväťdesiatdeväť na vrchoch a nepôjde hľadať tú, čo zablúdila?

A keď sa mu ju podarí nájsť, veru, hovorím vám: Bude mať z nej väčšiu radosť ako z tých deväťdesiatich deviatich, čo nezablúdili.

Tak ani váš Otec, ktorý je na nebesiach, nechce, aby zahynul čo len jediný z týchto maličkých.“

Mt 18, 1-5.10.12-14

sestra Františka Čačková OSF

Ak nebudem ako dieťa, nevojdem do nebeského kráľovstva… Okrem špárania v nose a skákania v mlákach robia deti presne to, čo vidia robiť svojich rodičov. Kopírujú nás. Používajú naše výroky, reagujú ako my, napodobňujú naše rutinné práce a nikdy nezabudnú, čo sme im sľúbili. Niekedy nás šokuje, akým zrkadlom sú pre nás. Hej, a ešte presne vedia, kým budú v budúcnosti. Chcem napodobňovať svojho Otca. Musím mu byť blízko, aby som presne vedela, čo hovorí, ako koná, a poznala jeho prísľuby. A už viem, kým chcem byť v budúcnosti. Ako on… A ako moja Mama Mária.

 

TIP NA DNES:

Ako dnes strávim čas so svojím Ockom? Vyštverám sa mu na kolená a len tak si budem užívať istotu, že som jeho milovaná dcéra, ktorú našiel a z ktorej má veľkú radosť.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00