#ziveslovo 13.8.2020

#ziveslovo 13.8.2020

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“

Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.

Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť. Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu. No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘ Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘ On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí.

Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo. A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu. Tak aj môj nebeský otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Keď Ježiš skončil tieto reči, odišiel z Galiley a prešiel do judejského kraja za Jordán.

Mt 18, 21 – 19, 1

 

hudobníčka Eva Hrešková

Dnes Ježiš vyučuje svojich učeníkov o odpúšťaní a odpustení. Záver vyznieva priam tvrdo, zastrašujúco. Ježiš ako ten, ktorý stelesňuje dokonalú lásku, zastrašuje? To sa predsa navzájom vylučuje. Ježiš veľmi rázne vystupuje proti tvrdosti srdca, nie proti nám. Kniha prísloví hovorí: „Veľmi stráž svoje srdce, lebo z neho vyvierajú žriedla života.“ (Prís 4, 23) O tom to je. Odpúšťanie je súčasťou starostlivosti o moje srdce. Keď poľavím, hromadí sa v ňom zlosť, trpkosť, hnev. A srdce stráca plnosť života. Stávam sa väzňom vlastných zranení a sklamaní. Ježiš nás pozýva oprieť sa o milosrdenstvo, ktoré nám prejavuje nebeský Otec ako prvý, a rozhodnúť sa opäť odpustiť.

 

TIP NA DNES:

Porozmýšľam nad tým, komu potrebujem odpustiť a koho o odpustenie poprosiť. Vykročím!

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00