#ziveslovo 13.9.2020

#ziveslovo 13.9.2020

Peter pristúpil k Ježišovi a povedal mu: „Pane, koľko ráz mám odpustiť svojmu bratovi, keď sa proti mne prehreší? Azda sedem ráz?“

Ježiš mu odpovedal: „Hovorím ti: Nie sedem ráz, ale sedemdesiatsedem ráz.

Preto sa nebeské kráľovstvo podobá kráľovi, ktorý sa rozhodol vyúčtovať so svojimi sluhami. Keď začal účtovať, priviedli mu jedného, ktorý bol dlžen desaťtisíc talentov. Ale pretože nemal skadiaľ vrátiť, pán rozkázal predať jeho aj jeho ženu aj deti i všetko, čo mal, a dlh splatiť.

Vtedy mu sluha padol k nohám a na kolenách ho prosil: ‚Pozhovej mi a všetko ti vrátim.‘ A pán sa nad sluhom zľutoval, prepustil ho a odpustil mu aj dlžobu.

No len čo ten sluha vyšiel, stretol sa so svojím spolusluhom, ktorý mu dlhoval sto denárov. Chytil ho pod krk a kričal: ‚Vráť, čo mi dlhuješ!‘

Jeho spolusluha mu padol k nohám a prosil ho: ‚Pozhovej mi a dlžobu ti splatím.‘

On však nechcel, ale odišiel a vrhol ho do žalára, kým dlh nesplatí.

Keď jeho spolusluhovia videli, čo sa stalo, veľmi sa zarmútili. Išli a rozpovedali svojmu pánovi všetko, čo sa stalo.

A tak si ho pán predvolal a povedal mu: ‚Zlý sluha, ja som ti odpustil celú dlžobu, pretože si ma prosil. Nemal si sa teda aj ty zľutovať nad svojím spolusluhom, ako som sa ja zľutoval nad tebou?‘ A rozhnevaný pán ho vydal mučiteľom, kým nesplatí celú dlžobu.

Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“

Mt 18, 21 – 35

 

hudobníčka Eva Hrešková

Každý z nás sa môže ľahko ocitnúť v koži nemilosrdného sluhu z dnešného podobenstva. Niekedy je veľmi ťažké odpustiť. Bolesť, sklamanie, hnev, frustrácia narastú do obrovských rozmerov. Ježiš nám však dáva návod – ak nie si schopný milosrdenstva, vráť sa k jeho prameňu. Spomeň si na to, ako bolo odpustené tebe. Nech sa Božie milosrdenstvo znovu dotkne tvojho srdca a svojou nehou a silou ho premení o kúsok viac podobné na srdce jeho srdcu. Jeho milosrdenstvo nie je spojené s podmienkou, s „ak“. Nečaká, kým budeme dokonalí a už nikdy nepadneme. Hoci často nevieme napraviť naše chyby, on je milosrdný „aj tak“.

 

TIP NA DNES:

Porozmýšľam nad tým, aké nenapraviteľné zlyhania mi boli odpustené Bohom a človekom. Vrátim sa na miesto, kde som sa stretol s milosrdenstvom „aj tak“. Dovolím mu dotknúť sa môjho srdca a premeniť ho.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00