#ziveslovo 14.1.2019

#ziveslovo 14.1.2019

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“

Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním.

Mk 1, 14-20

 

šéfredaktor Martin Ližičiar

Známe slová: „Poď za mnou!“ V chrámoch sa pravidelne modlíme za duchovné povolania, aby sme mali dostatok kňazov či rehoľníkov. A priznajme si, zdá sa nám, že majú akúsi výsadu, keď ich Boh volá priamo a keď majú česť za ním kráčať. Ježiš to však hovorí každému z nás: „Poď za mnou!“ Aj dnes: „Poď za mnou vo svojej práci! Pri skúške na vysokej škole, pri návšteve blízkych.“ A pozýva nás kráčať za ním aj v prekvapivých situáciach dnešného dňa. „Poď za mnou.“ Zanechaj všetko – bezpečie, istotu, stabilitu – a kráčaj.

 


TIP NA DNES:

Dnes budem pripravený na Ježišove slová: „Poď za mnou,“ a v dôvere vykročím, urobím alebo vykonám, čo bude potrebné.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00