#ziveslovo 14.1.2020

#ziveslovo 14.1.2020

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

Mk 1, 21-28

 

šéfredaktor Martin Ližičiar

„Učil ich ako ten, čo má moc.“ Čomu učíme ľudí okolo nás? K čomu pozývame ďalších kresťanov? K čomu vedieme naše deti? K sťažovaniu, reptaniu a ľútosti? Alebo k nádeji, radosti a láske, ktorú prináša Ježiš nielen do synagógy, ale do dnešných dní? Sme kresťania, a tak sa nemusíme strachovať, skrývať v kúte a sedieť na posledných miestach. Hlásajme a žime moc, ktorú prináša zmŕtvychvstalý Kristus!

 

TIP NA DNES:

Určite existuje vec, ktorú odkladám, lebo sa jej bojím, nechce sa mi do nej alebo mám strach, čo sa bude diať. Dnes sa do nej pustím s mocou, s Božou pomocou!

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00