#ziveslovo 14.3.2021

#ziveslovo 14.3.2021

Ježiš povedal Nikodémovi: „Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil.

Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

A súd je v tomto: Svetlo prišlo na svet, a ľudia milovali tmu viac ako svetlo, lebo ich skutky boli zlé. Veď každý, kto zle robí, nenávidí svetlo a nejde na svetlo, aby jeho skutky neboli odhalené. Ale kto koná pravdu, ide na svetlo, aby bolo vidieť, že svoje skutky koná v Bohu.

Jn 3, 14-21

evanjelizátor Marek Nikolov

Svetlo prišlo na svet, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Tlie, zhasína alebo horí Ježišovo svetlo v mojom srdci? Dychtím denne po stretnutí s týmto svetlom? Ježiš Kristus, ktorý je svetlo sveta, prišiel na tento svet, aby do jeho tmy zažiarilo svetlo. Tak ako rastliny a zvieratá potrebujú k životu a správnemu rozvoju slnko, tak potrebujeme aj my denne pozývať „svetlo sveta“ do našich myšlienok, slov a skutkov, aby sme mali v sebe jeho život.

 

TIP NA DNES:

Dychtím denne po stretnutí so svetlom sveta?

 

Pridajte sa k nám a sledujte živé pôstne zamyslenia denne o 21:00: fb.me/e/3tsczHzdg

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00