#ziveslovo 14.5.2019

#ziveslovo 14.5.2019

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske!

Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná.

Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov.

Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca.

Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene.

Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.“

Jn 15, 9-17

 

šéfredaktor Martin Ližičiar

Nie sluhovia, ale priatelia: rovnocenní, dedičia, učeníci. Mohol Boh ešte klesnúť „nižšie“, aby nám ukázal, ako nás miluje? Učil sa chodiť, rozprávať, žiť v našom svete, aby nám dal rukolapný príklad, ako máme prežiť život naplno. Zostal verný až na drevo kríža. „Milujte sa, ako som ja miloval vás!“ Slúžil, miloval, plnil vôľu Otca. Dáva nám návod, aby sme aj my prinášali ovocie.

 

TIP NA DNES:

Počas Vianoc pozval pápež František všetkých, aby kľakli k jasličkám a jednoducho povedali: „Ďakujem, že si toto všetko urobil pre mňa!“ Vyhľadajme dnes kríž a povedzme mu rovnakú vetu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00