#ziveslovo 14.6.2019

#ziveslovo 14.6.2019

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Nescudzoložíš!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto na ženu hľadí žiadostivo, už s ňou scudzoložil vo svojom srdci.

Ak ťa zvádza na hriech tvoje pravé oko, vylúp ho a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby sa malo celé tvoje telo dostať do pekla.

A ak ťa zvádza na hriech tvoja pravá ruka, odtni ju a odhoď od seba, lebo je pre teba lepšie, ak zahynie jeden z tvojich údov, ako keby malo ísť celé tvoje telo do pekla.

Ďalej bolo povedané: ‚Kto prepustí svoju manželku, nech jej dá priepustný list!‘ No ja vám hovorím: Každý, kto prepustí svoju manželku, okrem prípadu smilstva, vystavuje ju cudzoložstvu; a kto si vezme prepustenú ženu, cudzoloží.“

Mt 5, 27-32

 

šéfredaktor Martin Ližičiar

Tvrdé slová. Naozaj treba vylúpiť a odťať? Ani len nakrátko pomyslieť? Ježiš žiada nekompromisný postoj. Nie vlažnosť, nie byť zadobre s obomi stranami. Radikálnosť. Vernosť. Jednoznačnosť. Lebo k čomu sa nakláňa tvoje srdce, tým smerom kráčaš. Ak si nerozhodný, nemôžeš ísť priamo a potácaš sa na obe strany. Tadiaľ cesta do nebeského kráľovstva nevedie.

 

TIP NA DNES:

Je oblasť v mojom živote, v ktorej robím kompromisy? Skúsim dnes vziať túto vec a zmeniť svoj postoj voči nej.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00