#ziveslovo 14.6.2020

#ziveslovo 14.6.2020

Keď Ježiš videl zástupy, zľutoval sa nad nimi, lebo boli zmorené a sklesnuté ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“

Zvolal svojich dvanástich učeníkov a dal im moc nad nečistými duchmi, aby ich vyháňali a uzdravovali každý neduh a každú chorobu.

A toto sú mená dvanástich apoštolov: prvý Šimon, zvaný Peter, a jeho brat Ondrej, Jakub Zebedejov a jeho brat Ján, Filip a Bartolomej, Tomáš a mýtnik Matúš, Jakub Alfejov a Tadeáš, Šimon Kananejský a Judáš Iškariotský, ktorý ho potom zradil.

Týchto dvanástich Ježiš vyslal a prikázal im: „K pohanom nezabočujte a do samarijských miest nevchádzajte; choďte radšej k ovciam strateným z domu Izraela!

Choďte a hlásajte: ‚Priblížilo sa nebeské kráľovstvo.‘

Chorých uzdravujte, mŕtvych krieste, malomocných očisťujte, zlých duchov vyháňajte. Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.“

Mt 9, 36 – 10, 8

 

politik Richard Vašečka

Tak ako vtedy, aj dnes sú zástupy ľudí zmorené a sklesnuté. Ježiš k nim posiela svojich učeníkov – nás. Mňa a teba. Najprv však dáva nám, aby sme mali čo dať. A potom hovorí: „Zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte.

Musíš ísť za Ježišom, aby si najprv dostal a mal čo dať. A potom musíš ísť k zmoreným a sklesnutým, aby si si nenechal, čo ti Ježiš dal zadarmo a kázal rozdať.

 

TIP NA DNES:

Porozmýšľaj, čo si dostal zadarmo. A potom to dávaj.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00