#ziveslovo 14.7.2019

#ziveslovo 14.7.2019

Vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby pokúšal Ježiša: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“

Ježiš mu vravel: „Čo je napísané v Zákone? Ako tam čítaš?“

On odpovedal: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, zo všetkých svojich síl a z celej svojej mysle a svojho blížneho ako seba samého!“

Povedal mu: „Správne si odpovedal. Toto rob a budeš žiť!“

Ale on sa chcel ospravedlniť, preto sa opýtal Ježiša: „A kto je môj blížny?“

Ježiš povedal: „Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a padol do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli. Náhodou šiel tou cestou istý kňaz a keď ho uvidel, obišiel ho. Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, išiel ďalej.

No prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: ‚Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať.‘

Čo myslíš, ktorý z tých troch bol blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?“

On odpovedal: „Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo.“

A Ježiš mu povedal: „Choď a rob aj ty podobne!“

Lk 10, 25-37

 

šéfredaktor Martin Ližičiar

Často vieme, že máme niečo urobiť a čo od nás Boh žiada. Máme však tisíce otázok a podmienok: Kedy je dobrý čas začať? Ako to urobiť? Som naozaj ja ten správny človek? A čo ak sa to skomplikuje? A pritom stačí zapojiť srdce a (niekedy) vypnúť mozog. Uvidieť druhého, ktorý leží pri ceste a nevie si sám pomôcť. Naložiť ho, poskytnúť pomoc a postarať sa oňho. Nekomplikovať si veci, neanalyzovať a neriešiť. Ale urobiť skutok lásky.

 

TIP NA DNES:

Sú v mojom živote veci, ktoré odkladám a „ležia na ceste“? A ja pritom riešim tisíc dôvodov, prečo sa k nim neskloniť, nedvihnúť a odkladať ich? Odložím dnes mozog a otvorím srdce a podám ruku…

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00