#ziveslovo 14.8.2020

#ziveslovo 14.8.2020

K Ježišovi pristúpili farizeji a pokúšali ho: „Smie človek prepustiť svoju manželku z akejkoľvek príčiny?“

On odpovedal: „Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: ‚Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele‘? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje.“

Povedali mu: „Prečo potom Mojžiš rozkázal dať priepustný list a prepustiť?“

Odpovedal im: „Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak. A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží.“

Jeho učeníci mu povedali: „Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa.“

On im povedal: „Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí narodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili sami pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí.“

Mt 19, 3-12

 

politik Richard Vašečka

„Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril?“
Kedy naposledy som si čítal zo Svätého písma? Poznám dobre Boží plán s človekom a rozumiem mu, alebo sa spolieham len na ľudské reči a tradície?

Jedine Stvoriteľ pozná človeka a dokonale mu rozumie. Iba on má skutočné riešenie pre každú situáciu. Vie si poradiť s tvrdosťou ľudského srdca aj bez rozchodu muža a ženy.

„Lebo ak zákon bol daný skrze Mojžiša, milosť a pravda prišli skrze Ježiša Krista.“ (Jn 1, 17) Túto milosť a pravdu môžeme nájsť, ak s vierou a modlitbou počúvame Božie slovo.

 

TIP NA DNES:

Prečítam si príbeh o stvorení človeka ako muža a ženy z prvej a druhej kapitoly Knihy Genezis a zamyslím sa nad tým, čo to znamená pre mňa.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00