#ziveslovo 15.11.2019

#ziveslovo 15.11.2019

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.

Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.

Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu.

Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.

Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.“

Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.“

Lk 17, 26-37

 

františkán Felix Mária OFM

Nepozorovaný príchod Mesiáša je ako príchod utečenca cez hranicu. Neohlásený s príležitosťou dostať sa na lepšie miesto. Ježiš napríklad prišiel nepozorovane do Egypta a tam prebýval v exile niekoľko rokov. Ktovie, koľko ľudí pomohlo vtedy neznámej rodine. Tí ľudia mali možnosť, ktorá sa neopakuje.

Ale čo so smrťou? Tá sa tiež neopakuje. Príde a je tu. A dokonca, keď príde, už nič neurobíme – lebo ideme. Tak sa nenechajme znechutiť ničím, čo príde do nášho života. Lebo nevieme, kedy bude posledná príležitosť byť s Ním. Bude to každodenná rutina a v nej veľká milosť. Čas milosti.

 

TIP NA DNES:

Skús svoj čas nemerať len časom hodiniek, ale zameraj sa na čas milosti.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00