#ziveslovo 15.11.2021

#ziveslovo 15.11.2021

Keď sa Ježiš približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.“ Tu vykríkol: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“

Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu.

Keď sa priblížil, opýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti urobil?“

On odpovedal: „Pane, aby som videl.“

A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“

A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu.

Lk 18, 35-43

šéfredaktor Martin Ližičiar

„Pane, daj, aby som videl. Veľmi chcem vidieť!“ Ježišova prítomnosť otvára oči, zmäkčuje srdce a mení naše vnútro. Až vtedy, keď sa pokoríme a siahneme na svoje dno, môžeme vidieť veci, ktoré sme predtým nevideli. Vidieť svoje vlastné chyby, vidieť blížnych v núdzi, vidieť Božie stopy v našom živote. Uzdraví sa – vďaka našej viere – náš zrak a naše srdce. Nevidiaci bude vidiacim – s ostrým vonkajším aj vnútorným zrakom.


TIP NA DNES:

Pane, otvor dnes moje oči, aby som videl to, čo je pre mňa zastreté a nevidím na to – kvôli sebectvu, kvôli pýche, kvôli tvrdému srdcu.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00