#ziveslovo 15.12.2019

#ziveslovo 15.12.2019

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“

Ježiš im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo počujete a čo vidíte: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“

Keď odchádzali, začal Ježiš hovoriť zástupom o Jánovi: „Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo nosia jemné šaty, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka! Lebo to o ňom je napísané: ‚Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.‘

Veru, hovorím vám: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nepovstal nik väčší ako Ján Krstiteľ. Ale ten, kto je v nebeskom kráľovstve menší, je väčší ako on.“

Mt 11, 2-11

 

františkán Felix Mária OFM

Vnímame túto silu evanjelia aj v dnešnej dobe? Ježiš totiž pôsobí aj dnes a vníma potreby nás ľudí. Chce nám dať zrak, aby sme videli veci jeho očami. Chce nám dať schopnosť kráčať, aj keď si myslíme, že sa už vo svojom živote nikam neposunieme. Chce nám dať čistotu v stave, keď si myslíme, že náš hriech nás už úplne odpílil od Otca. Chce nám dať život, keď máme pocit, že zomrela posledná nádej.

Toto je jediný zmysluplný boj, ktorý má zmysel. Ján Krstiteľ, ale ani Ježiš neprišiel v jemných šatách. Ježiš, Boží Syn, sa prišiel dotknúť našich hriechov a vytiahnuť nás z nich, bez toho, aby sa sám stal hriešnym. Zaujímavo a paradoxne si to celé prišiel „odžiť“ od malého dieťaťa, tak ako my. A predsa v niečom iný. Povieme si: Bol Boh, ale čo my ľudia?! Ján ukazuje, že aj my to môžeme zvládnuť, a to bez veľkých následkov (čo sa týka upadnutia do povrchnosti).

 

TIP NA DNES:

Nerobme kompromisy s hriechmi… To sa učíme našou pokorou pred Bohom.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00