#ziveslovo 15.3.2022

#ziveslovo 15.3.2022

Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu stolicu. Preto robte a zachovávajte všetko, čo vám povedia, ale podľa ich skutkov nerobte: lebo hovoria, a nekonajú. Viažu ťažké až neúnosné bremená a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami ich nechcú ani prstom pohnúť.

Všetko, čo robia, konajú iba preto, aby ich ľudia videli: rozširujú si modlitebné remienky a zväčšujú strapce na šatách, radi majú popredné miesta na hostinách, prvé stolice v synagógach, pozdravy na uliciach a keď ich ľudia oslovujú Rabbi.

Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom. Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Mt 23, 1-12

františkán Felix Mária, OFM

Don Bosco hovoril, že rád sa bude mýliť s pápežom, ak sa pápež mýli, lebo je pre neho dôležité byť poslušný. Je to veľký stupeň dôvery. Nielen pápežovi, ale aj Bohu. Často zabúdame, že s prikázaniami plynú aj požehnania. Požehnáva nás tak Boh, ktorý stanovil poriadok tohto sveta a chce, aby svet žil v poriadku. Neviaže neúnosné bremeno. Žiada len možné veci a ešte nám na to dáva aj potrebné milosti. No nie je náš Otec úžasný? Ťažko sa nám vyslovuje toto oslovenie. I keď ho denne hovoríme v modlitbe Otče náš… Tam je to naučené. No treba občas pri tom spomaliť a možno niekedy aj zastaviť…


TIP NA DNES:

Oslovím Otca všade, kde dnes budem, v každej situácii svojho dňa.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00