#ziveslovo 15.4.2019

#ziveslovo 15.4.2019

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali.

Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja.

Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali.

Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“

Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša.

Jn 12, 1-11

 

františkán Felix Mária OFM

Máriin skutok môžeme vnímať aj ako dôsledok jej načúvania Ježišovým slovám. Mária je tou pozornou učeníčkou, ktorá bola pri Ježišových nohách a počúvala jeho slová. Sedieť pri nohách neznamená len jednorazové počúvanie, ale aj oddanosť týmto slovám. To, že sa dnes Mária skláňa k Ježišovým nohám, nie je pre ňu niečo nové. Ona je pri nich už pri počúvaní. Teraz prechádza k realizácii lásky. A prejav lásky k Bohu má byť v podobe úcty voči jeho božstvu – vzácny olej, a v úcte k človeku – pomaže Ježišove nohy. Je tu vyjadrená hĺbka bohočlovečenstva Ježiša z Nazareta.

 

TIP NA DNES:

Skús aj ty dnes vnímať ľudskosť svojich blízkych. Ich telesné potreby. Ale rovnako vnímaj aj hĺbku ich existencie – že sú chrámom Ducha Svätého.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00