#ziveslovo 15.4.2021

#ziveslovo 15.4.2021

Kto prichádza zhora, je nad všetkých. Kto je zo zeme, patrí zemi a hovorí pozemsky. Kto prichádza z neba, je nad všetkých a svedčí o tom, čo videl a počul, ale nik neprijíma jeho svedectvo.

Kto prijíma jeho svedectvo, potvrdzuje, že Boh je pravdivý. Lebo ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slová, pretože on nedáva Ducha podľa miery.

Otec miluje Syna a dal mu do rúk všetko. Kto verí v Syna, má večný život, ale kto Synovi neverí, neuzrie život a spočinie na ňom Boží hnev.

Jn 3, 31-36

šéfredaktor Martin Ližičiar

Kedysi dávno, keď som prvýkrát zazrel film o Františkovi z Assisi, rezonovali vo mne slová, ktoré tam herec stvárňujúci Františka s nadšením opakoval: „Nebo vládne zemi!“

Je dobré mať pred očami túto optiku. Pozerať cez optiku Neba a Božieho kráľovstva… lebo ak žijeme iba na zemi, hovoríme a vidíme iba pozemsky. Nevidíme za roh, z nadhľadu a do diaľky. Boh vidí ďalej, vie, ako to skončí a má to „v rukách“.

 

TIP NA DNES:

Na všetko, čo dnes príde, si poviem víťazné: „Nebo vládne zemi!“ Boh vie, ako to skončí a chce pre nás to najlepšie!

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00