#ziveslovo 15.8.2019

#ziveslovo 15.8.2019

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Lk 1, 39-56

 

františkán Felix Mária OFM

Náhlenie môže znamenať, že sme niečo nestihli, že sme možno boli aj neporiadni. Ale Máriino náhlenie vyjadruje niečo iné. Veľkú túžbu. Radosť. Ochotu urobiť niečo dobré. A to nielen preto, lebo sa to patrí a je to správne, ale preto, lebo túži byť blízko, túži byť v službe. Cíti blízkosť Boha a chce ju dať pocítiť svojim blízkym. A pamätá na mnohé pokolenia.

Aj Alžbeta pociťuje silnú radosť a túžbu. Vyjadruje to svojím mocným hlasom. Je to sila temperamentu. Nie prázdnej lásky.

TIP NA DNES:

Ponáhľaj sa s láskou.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00