#ziveslovo 15.8.2021

#ziveslovo 15.8.2021

V tých dňoch sa Mária vydala na cestu a ponáhľala sa do istého judejského mesta v hornatom kraji. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu.

Len čo Alžbeta začula Máriin pozdrav, dieťa v jej lone sa zachvelo a Alžbetu naplnil Duch Svätý. Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána prichádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“

Mária hovorila: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.

Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno.

Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ Mária zostala pri nej asi tri mesiace a potom sa vrátila domov.

Lk 1, 39-56

šéfredaktor Martin Ližičiar

Mária ďakuje Bohu za to, čo urobil v jej živote. Sú to slová, ktoré my poznáme ako Magnifikat. Napriek ťažkým a náročným situáciám Boh ocenil Máriinu dôveru a pokoru a vyzdvihol ju z poníženosti. Zvíťazil, všetko dobre dopadlo. A ona mu ďakuje, oslavuje ho a „tancuje“ radosťou.

Aj v našich životoch sú okamihy, v ktorých Boh konal, oslávil sa alebo mocne zasiahol. Je dobré na ne nezabúdať, pripomínať si ich a ďakovať mu za ne. Lebo takto môžeme vidieť, ako a kam nás Boh vedie a že je v našich životoch naozaj prítomný.

 

TIP NA DNES:

Ako by znel môj Magnifikat Bohu? Môžem si ho dnes spísať a vracať sa k nemu, keď budem mať náročné dni.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00