#ziveslovo 16.1.2019

#ziveslovo 16.1.2019

Keď Ježiš vyšiel z kafarnaumskej synagógy, vošiel s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Ondrejovho domu. Šimonova testiná ležala v horúčke. Hneď mu povedali o nej. Pristúpil k nej, chytil ju za ruku a zdvihol. Horúčka ju opustila a ona ich obsluhovala.

Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách.

I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.

Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.“

On im odvetil: „Poďme inde, do susedných dedín, aby som aj tam kázal, veď na to som prišiel.“ A chodil po celej Galilei, kázal v ich synagógach a vyháňal zlých duchov.

Mk 1, 29-39

 

biskup Dávid Tencer OFMCap

Byť zdravý na tele a na duši je iste veľká vec. Aj byť oslobodený od prenasledovania zlým duchom. Áno, aj to je úžasné. Ale to všetko nie je ničím v porovnaní s tým, že môžeme byť blízko Pána Ježiša a počúvať ho. Veď nato prišiel.

 


TIP NA DNES:

Pripomeniem si jeden z citátov zo Svätého písma. Áno, presne ten, ktorý mám najradšej, a budem si ho opakovať dnes počas celého dňa.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00