#ziveslovo 16.10.2021

#ziveslovo 16.10.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Hovorím vám: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi.

Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí.

Keď vás budú vodiť do synagóg, pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás v tú hodinu poučí, čo treba hovoriť.“

Lk 12, 8-12

kňaz Ondrej Chrvala

Keď som bol malý chlapec a mal som svoje chvíle hlúposti a tvrdohlavosti, vedel som trucovať takým osobitým spôsobom. Ak mi rodičia za niečo dohovárali, napríklad, že niečo robím príliš rýchlo, začal som to naschvál robiť ako v spomalenom filme. Proste som výčitku dodržal až tak verne, že to bolo škodlivé (samozrejme, najmä pre mňa, ale hlavne, že som viditeľne trucoval). Dodržal som síce vonkajšie pokyny, ale narúšal som tým vzťah so svojimi rodičmi.

Bohu ide predovšetkým o vzťah s nami. O dodržanie pravidiel, napríklad v oblasti morálky, mu ide až druhotne, nakoľko to buduje naše priateľstvo. Preto ak budujeme vzťah s ním, najmä modlitbou, a potom nedopatrením alebo slabosťou urobíme v živote rôzne chyby a hriechy, odpustia sa nám, pretože bežíme k nášmu Otcovi a prosíme o odpustenie. Ak však odmietneme vzťah ako taký, vo svojej pýche budeme odmietať priblížiť sa k Bohu. A hoci by sme aj žili morálne obstojný život, nemôže nám byť odpustené, pretože o odpustenie a vzťah s Bohom vlastne nestojíme, odmietame ho.

Boh nás volá byť s ním, ale nemôže nás k tomu nútiť. A teda, v konečnom dôsledku záleží na nás, nakoľko prijmeme Božie pozvanie a stretneme sa s ním aj vo svojej slabosti, alebo odmietneme Lásku Ducha Svätého a uzavrieme sa v sterilnosti odmietania a sebastrednej pýchy.


TIP NA DNES:

Taký, aký som, strávim dnes s Bohom nejaký čas. Jednoducho si s ním sadnem do lavice v kostole (alebo hoci aj v parku) a nechám sa ním milovať.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00